رياضيات گسسته و جبر و احتمال

رياضيات گسسته و جبر و احتمال

رياضيات گسسته و جبر و احتمال كنكور
Discrete mathematics and algebra and probability of examination
انتشارات:شبقره
نویسنده: عليرضا شريف خطيبي,محسن محسني,محمداميد طاهري    
شابک:  978-964-2660-37-7
صفحات: 352

رياضيات 2 دوم دبيرستان

رياضيات 2 دوم دبيرستان

رياضيات 2 (دوم دبيرستان): ويژه دانش آموزان رشته رياضي - تجربي
Mathematics 2 (secondary school) students of mathematics - experimental
انتشارات:شبقره
نویسنده: خشايار خسروي     
شابک:  978-600-5870-19-0
صفحات: 288

رياضي عمومي 1

ضي عمومي 1

رياضي عمومي 1 ويژه دانش آموزان پيش دانشگاهي تجربي
1 General Intensive experimental mathematics in high school students
انتشارات:شبقره
نویسنده: خشايار خسروي    
شابک:  978-964-8804-54-6
صفحات: 408

رياضي عمومي 2

رياضي عمومي 2

رياضي عمومي (2) دوره پيش دانشگاهي رشته ي تجربي 
General Mathematics (2) pre-university course in experimental
انتشارات:شبقره
نویسنده: خشايار خسروي    
شابک:  978-964-8804-90-4
صفحات: 412

دنباله و سري

دنباله و سري

دنباله و سري
Sequences and series
انتشارات:شبقره
نویسنده: ابراهيم محسني,مجيدرضا صديقيان, مهرداد آرمند  
شابک:  978-964-2660-45-2
صفحات: 144

دروس عمومي

دروس عمومي

دروس عمومي (زبان و ادبيات فارسي - معارف اسلامي - زبان انگليسي)
General Courses Persian Language - Islamic - English
انتشارات:شبقره
نویسنده: پيمان احمدي گنجه سعيد شبقره سيداحسان هندي
شابک:  978-964-509-736-1
صفحات: 288

در بطن متن عربي

در بطن متن عربي

در بطن متن عربي
At the heart of Arabic text
انتشارات:شبقره
نویسنده: سعيد عليزاده
شابک:  978-964-2660-48-3
صفحات: 124

خط و صفحه

خط و صفحه

خط و صفحه
Line and page
انتشارات:شبقره
نویسنده: مجيدرضا صديقيان
شابک: 978-964-2660-53-7
صفحات: 112

حد

حد

حد
End
نشر: شبقره
نویسنده: ابراهيم محسني,مهرداد آرمند, مجيدرضا صديقيان,سعيد شبقره     
شابک:  978-964-2660-58-2
صفحات: 160           

جعبه ابزار 100% شيمي

جعبه ابزار 100% شيمي

جعبه ابزار 100% شيمي اشكال و نمودارها
100% Chemical Toolkit Forms and Charts
نشر: شبقره
نویسنده: محمد شيخ الاسلامي ,فرشاد صادقيان        
شابک:  978-964-2660-07-0
صفحات: 240

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642