ماشین های الکتریکی DC

ماشین های الکتریکی DC

ماشین های الکتریکی DC
DC electric car
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

مبانی مخابرات و رادیو

مبانی مخابرات و رادیو

مبانی مخابرات و رادیو
Basics of Communication and Radio
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: سوم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

الکترونیک عمومی2

الکترونیک عمومی2

الکترونیک عمومی (2)
General Electric 2
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: سوم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی
Electrical circuits
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: اول
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

رسم فنی تخصصی

رسم فنی تخصصی

رسم فنی تخصصی
Technical drawing
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

مفاهیم و روش های آماری 2

مفاهیم و روش های آماری 2

مفاهیم و روش های آماری (2)
Statistical Concepts and Methods 2
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری (2)
Principles of Accounting 2

انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

حسابداری شرکتها

حسابداری شرکتها

حسابداری شرکتها
Accounting Firms
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

ماشین های الکتریکی AC

ماشین های الکتریکی AC

ماشین های الکتریکی AC
AC electrical machines

انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: چهارم
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی
Electrical circuits
انتشارات: چهار خانه
نوبت چاپ: اول
دسته: فني و حرفه اي
قيمت: پشت جلد

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642