امروز: پنج شنبه, 12 تیر 1399

خرید کتاب, بانک کتاب , سفارش تلفنی کتاب درسی, پیک کتاب,ارسال کتاب درسی,دانشگاهی,خرید کتاب کمک درسی,ارسال رایگان کتاب

موفقيت حاصل تلاش هاي كوچكي است كه هر روز تكرار مي شود. رابرت كلير

تمرين ديكته چهارم دبستان

تمرين ديكته چهارم دبستان

تمرين ديكته چهارم دبستان: مجموعه اي شامل: تمرين ديكته
Exercise Dicth چharm Dbustan: total no comprehensive: Train Dicth the
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضا غايبي مهماندوست,فرحناز ميرزايي ,ميترا خدايي     
شابک:  978-964-366-209-7
صفحات: 120 

تمرين ديكته پنجم دبستان

تمرين ديكته پنجم دبستان

تمرين ديكته پنجم دبستان مجموعه اي شامل: تمرين ديكته
Exercise Dicth ndjem Dbustan total of any comprehensive: Train Dicth the
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضا مهماندوست غايبي, فرحناز میرزایی,راحله اکبری نزاد   
شابک:  978-964-366-208-0
صفحات: 136 

تمرين ديكته سوم دبستان

تمرين ديكته سوم دبستان

تمرين ديكته سوم دبستان: مجموعه اي شامل: تمرين ديكته
Exercise Dicth Sum Dbustan: A total of any comprehensive: Train Dicth the
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمد رضا مهماندوست غایبی,فرحناز میرزایی,فاطمه حور عطایی
شابک:  978-964-366-207-3
صفحات: 120

تمرين ديكته دوم دبستان

تمرين ديكته دوم دبستان

تمرين ديكته دوم دبستان: مجموعه اي شامل: تمرين ديكته
Exercise Dicth Dom Dbustan: A total of any comprehensive: Train Dicth the
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضا مهماندوست غایبی,فرحناز میرزایی,نسرین رجعتی,اعظم راد معیری       
شابک:  978-964-366-206-6
صفحات: 128

تمرين ديكته اول دبستان

تمرين ديكته اول دبستان

تمرين ديكته اول دبستان: مجموعه اي شامل: تمرين ديكته
Exercise Dicth first Dbustan: A total of any comprehensive: Train Dicth the
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضا غايبي مهماندوست, نسرين رجعتي, فرحناز ميرزايي    
شابک: 978-964-366-205-9
صفحات: 136

آموزش جامع مفهومي

آموزش جامع مفهومي

آموزش جامع مفهومي فارسي دوم راهنمايي
Second Persian comprehensive training concept
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: رحيم جهان آرا ,عليرضا بيات, سيده زهرا موسوي  
شابک: 978-964-366-357-5
صفحات: 176

آموزش جامع مفهومي رياضي

آموزش جامع مفهومي رياضي

آموزش جامع مفهومي رياضي سوم راهنمايي
Comprehensive training of junior mathematical concept
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: حسين نكويان, صديقه محمودي
شابک:   978-964-366-328-5
صفحات: 336

کتاب 30آزمون فيزيك 2

کتاب 30آزمون فيزيك 2

30 آزمون فيزيك (2) سال دوم دبيرستان: ويژه ي دانش آموزان سال دوم دبيرستان
Physics Test 30 (2) second year: Special pupils in secondary school
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمود پيرواوليا, صديقه محمودي
شابک:  978-964-366-351-3
صفحات: 224

کتاب 30 آزمون فارسي

کتاب 30 آزمون فارسي

 30 آزمون فارسي سال اول راهنمايي: ويژه ي دانش آموزان سال اول راهنمايي
The first 30 years of the Persian testing guidelines: the special first-year junior high school students
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: عليرضا بيات, رحيم جهان آرا, سيده زهرا موسوي  
شابک:  978-964-366-361-2
صفحات: 128

کتاب30آزمون فارسي

کتاب30آزمون فارسي

30 آزمون فارسي (بخوانيم و بنويسيم): سال چهارم دبستان
30 Test Persian (read and write): In fourth grade
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: نرگس قرائيان, سيده زهرا موسوي
شابک:  978-964-366-306-3
صفحات: 152

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642