پرورش مهارت هاي عمومي

پرورش مهارت هاي عمومي

پرورش مهارت هاي عمومي (اجتماعي، ديني، فرهنگي، ملي، ميهني و ...)
rorh skills Hai public social, religious, Verhna, mM, Mihna and
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضاغايبي مهماندوست, فرحناز ميرزايي
شابک:  978-964-366-277-6       
صفحات: 70            

پرورش مهارت هاي علوم تجربي

پرورش مهارت هاي علوم تجربي

پرورش مهارت هاي علوم تجربي: ويژه ي پيش از دبستان
Science skills: a special preschool
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضاغايبي مهماندوست, فرحناز  ميرزايي
شابک:  978-964-366-272-1            
صفحات: 80

پرورش مهارت هاي رياضي

پرورش مهارت هاي رياضي

پرورش مهارت هاي رياضي: ويژه ي پيش از دبستان
Mathematical skills: special preschool
انتشارات: منشور دانش
نويسنده:محمدرضاغايبي مهماندوست, فرحنازميرزايي
شابک:   978-964-366-271-4
صفحات: 84

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده جغرافيا، تاريخ و اجتماعي (گام نو)
Question classification by geography, history and social Gam
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: سيده زهرا موسوي,حميد نظري, عليرضا زكي زاده   
شابک:  978-964-366-166-3
صفحات: 176

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده جغرافيا، تاريخ و اجتماعي (گام نو)
Question classification by geography, history and social Gam
انتشارات: منشور دانش
نویسنده:سيده زهرا موسوي,حميدنظري,عليرضا زكي زاده
شابک:  978-964-366-167-0
صفحات: 176 

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده جغرافيا، تاريخ و اجتماعي (گام نو)
Question classification by geography, history and social Gam
انتشارات: منشور دانش
نویسنده:فرخزاد مهرزاد,اكرم غلامي فر, عليرضا زكي زاده
شابک: 978-964-366-168-7 
صفحات: 168

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده تعليمات اجتماعي سال پنجم دبستان
Question classification in fifth grade social education
انتشارات: منشور دانش
نویسنده:سيده زهرا موسوي,مصطفی  پيروي, مهدي حاج حسيني
شابک:  978-964-366-169-4
صفحات: 144

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده

پرسش هاي طبقه بندي شده تعليمات اجتماعي (گام نو)
Ask and stratified social education Gam
انتشارات: منشور دانش
نویسنده: محمدرضاغايبي مهماندوست,مليحه رستگار, شمس هويدا معصومه
شابک:  978-964-366-324-7
صفحات: 64

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي شده عربي، ديني و قرآن
Exam Question classification Arab, Islamic and Quran
انتشارات: منشور دانش
نویسنده:عفت السادات ميرحسينيان,مژگان دهستاني,سيده طاهره خاتمي مقدم   
شابک:  978-964-366-340-7
صفحات: 152

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي

پرسش هاي امتحاني طبقه بندي شده عربي، ديني و قرآن
Exam Question classification Arab, Islamic and Quran
انتشارات: منشور دانش
نویسنده:عفت السادات ميرحسينيان,مژگان دهستاني,سيده طاهره خاتمي مقدم  
شابک:  978-964-366-339-1
صفحات: 152

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642