امروز: جمعه, 17 ارديبهشت 1400

خرید کتاب, بانک کتاب , سفارش تلفنی کتاب درسی, پیک کتاب,ارسال کتاب درسی,دانشگاهی,خرید کتاب کمک درسی,ارسال رایگان کتاب

موفقيت رفتن از يك شكست به شكست بعدي. بدون از دست دادن اشتياق است .وينستون چرچيل

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال سوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه مجازی(2) جلد دوم

آزمایشگاه مجازی(2) جلد دوم

دوره تحصیلی: 

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

الکترونیک عمومی (1)

الکترونیک عمومی (1)

الکترونیک عمومی (1)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و کارگاه الکترونیک مقدماتی(گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی)جلد دوم

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و کارگاه الکترونیک مقدماتی(گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی)جلد دوم

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و کارگاه الکترونیک مقدماتی(گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی)جلد دوم

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه مجازی ( 1) جلد اول virtual lab

آزمایشگاه مجازی ( 1) جلد اول virtual lab

آزمایشگاه مجازی ( 1) جلد اول virtual lab

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

مدارهاى الکتریکى

 مدارهاى الکتریکى

مدارهاى الکتریکى

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال سوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

کتاب کار مدارهای الکتریکی

کتاب کار مدارهای الکتریکی

کتاب کار مدارهای الکتریکی

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال سوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

کارگاه سیم کشى (1)

کارگاه سیم کشى (1)

کارگاه سیم کشى (1)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642