صنعت فنی حرفه ای

صنعت فنی حرفه ای

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک و مخابرات دریایی›سال سوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک و مخابرات دریایی›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

کارگاه سیم کشى (1)

کارگاه سیم کشى (1)

کارگاه سیم کشى (1)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک و مخابرات دریایی›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

مبانى برق

مبانى برق

مبانى برق|

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برقالکترونیک و مخابرات دریایی›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

مبانى مخابرات و رادیو

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال سوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه مجازی(2) جلد دوم

آزمایشگاه مجازی(2) جلد دوم

دوره تحصیلی: 

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

کارگاه الکترونیک مقدماتى(جلد اوّل)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی دستور کار و مراحل اجرای آزمایش ها (جلداول)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

الکترونیک عمومی (1)

الکترونیک عمومی (1)

الکترونیک عمومی (1)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت›گروه برق›الکترونیک›سال دوم

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642