کتاب معلم مبانی هنرهای تجسمی

کتاب معلم مبانی هنرهای تجسمی

کتاب معلم مبانی هنرهای تجسمی

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

فیزیک 2

فیزیک 2

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

فیزیک نساجی و آزمایشگاه

فیزیک نساجی و آزمایشگاه

فیزیک نساجی و آزمایشگاه

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

مبانی و کاربرد رایانه کلیه رشته های فنی و حرفه ای (به جز رشته کامپیوتر)

مبانی و کاربرد رایانه کلیه رشته های فنی و حرفه ای (به جز رشته کامپیوتر)

مبانی و کاربرد رایانه کلیه رشته های فنی و حرفه ای (به جز رشته کامپیوتر)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

ریاضى (3) (پودمانی)

ریاضى (3) (پودمانی)

ریاضى (3) (پودمانی)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

کتاب کار دانش آموز رىاضى 3 (پودمانى)

کتاب کار دانش آموز رىاضى 3 (پودمانى)

کتاب کار دانش آموز ریاضى 3 (پودمانى)

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

مقدّمات پژوهش علمى

مقدّمات پژوهش علمى

مقدّمات پژوهش علمى

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

قالیبافی

قالیبافی

قالیبافی

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

تزیین منزل

تزیین منزل

تزیین منزل

طراحی الگو و دوخت

طراحی الگو و دوخت

طراحی الگو و دوخت

دوره تحصیلی: 
 • دوره آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ای

 • آخرين تاريخ بروز رسانى>مطابق با سال تحصیلی

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642