امروز: چهارشنبه, 02 تیر 1400

خرید کتاب, بانک کتاب , سفارش تلفنی کتاب درسی, پیک کتاب,ارسال کتاب درسی,دانشگاهی,خرید کتاب کمک درسی,ارسال رایگان کتاب

بهترين راه بالا رفتن از نردبان موفقيت. دم گذاشتن بر پله هاي فرصت هاست.

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)
Engineering Economics
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکتر مرتضی باقرپور - پیام عباس زاده
قیمت : پشت جلد

مهندسی تفکر

مهندسی تفکر

مهندسی تفکر
Engineering Thinking
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: محسن جعفرنیا
قیمت : پشت جلد

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها
Pathology staff training in organizations
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: فیروز نوری - میرمهرداد پیدایی
قیمت : پشت جلد

استقرار استاندارد

استقرار استاندارد

استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع
Standard deployment
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: فیروز نوری
قیمت : پشت جلد

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS
Statistical analysis using SPSS
ناشر: مولف
نویسنده: منصور مومنی - علی فعال قیومی
قیمت : پشت جلد

خرید کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره
Multi-criteria decision
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: محمد جواد اصغرپور
قیمت : پشت جلد

شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS
SPSS Neural Networks
ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده: ماریای نوروشیس
مترجم: امیررضا فتی پور جلیلیان - مازیار نجبا
قیمت : پشت جلد

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)
DEA
ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده: محمدرضا مهرگان
قیمت : پشت جلد

تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی
Fuzzy multi-criteria decision
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده: محمد عطائی
قیمت : پشت جلد

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی
Meet the Taguchi experimental design method
ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده: رانجیت روی
مترجم: داود مرادخانی - فرشید تقوی
قیمت : پشت جلد

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642