اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)
Engineering Economics
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکتر مرتضی باقرپور - پیام عباس زاده
قیمت : پشت جلد

مهندسی تفکر

مهندسی تفکر

مهندسی تفکر
Engineering Thinking
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: محسن جعفرنیا
قیمت : پشت جلد

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها
Pathology staff training in organizations
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: فیروز نوری - میرمهرداد پیدایی
قیمت : پشت جلد

استقرار استاندارد

استقرار استاندارد

استقرار استاندارد ISO 10015:1999 در سازمان ها و صنایع
Standard deployment
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: فیروز نوری
قیمت : پشت جلد

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS
Statistical analysis using SPSS
ناشر: مولف
نویسنده: منصور مومنی - علی فعال قیومی
قیمت : پشت جلد

خرید کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره
Multi-criteria decision
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: محمد جواد اصغرپور
قیمت : پشت جلد

شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS
SPSS Neural Networks
ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده: ماریای نوروشیس
مترجم: امیررضا فتی پور جلیلیان - مازیار نجبا
قیمت : پشت جلد

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)
DEA
ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده: محمدرضا مهرگان
قیمت : پشت جلد

تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی
Fuzzy multi-criteria decision
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده: محمد عطائی
قیمت : پشت جلد

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی
Meet the Taguchi experimental design method
ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده: رانجیت روی
مترجم: داود مرادخانی - فرشید تقوی
قیمت : پشت جلد

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642