دایرة المعارف نقاشی

دایرة المعارف نقاشی

دایرة المعارف نقاشی
Encyclopedia of paintings
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
شابک: 978-964-8972-75-7
قيمت: پشت جلد

دایرة المعارف مهندسی

دایرة المعارف مهندسی

دایرة المعارف مهندسی
Encyclopedia of Engineering
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
شابک: 978-964-8972-99-3
قيمت: پشت جلد

دایرة المعارف هنر

دایرة المعارف هنر

دایرة المعارف هنر
Knowledge River
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
شابک: 978-964-5693-67-5
قیمت:پشت جلد

تاریخ تحولات پوشاک در ایران

 	تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران
Developments in the history of clothing
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکتر حسین یاوری، سارا حکاک باشی
قیمت:پشت جلد
شابک: 978-600-120-028-1
قیمت:پشت جلد

آداب سفر در اسلام

 	آداب سفر در اسلام

آداب سفر در اسلام
Travel Etiquette in Islam
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکترحسین یاوری، زینب رجبی
تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
شابک: 978-964-7901-66-6
قیمت:پشت جلد

اصفهان باغ آسمان

 	اصفهان باغ آسمان

اصفهان باغ آسمان
Garden of Heaven
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکترحسین یاوری، رقیه باوفا
تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
شابک: 978-964-7901-75-8
قیمت:پشت جلد

فرهنگ عامه 3

فرهنگ عامه 3

فرهنگ عامه 3
Folklore 3
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکترحسین یاوری، بهاره عابدینی
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
شابک: 978-964-7901-51-2
قیمت:پشت جلد

فرهنگ عامه 2

 فرهنگ عامه 2

فرهنگ عامه 2
Folklore 2
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکترحسین یاوری، بهاره عابدینی
تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
شابک: 978-964-7901-38-3
قیمت:پشت جلد

آشنایی با پوشاک سنتی

آشنایی با پوشاک سنتی

آشنایی با پوشاک سنتی
Introduction to Traditional Clothing
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکترحسین یاوری, شیداسرخوش
تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
شابک: 978-964-7901-34-5
قیمت:پشت جلد

آشنایی با هنرهای سنتی 3

 	آشنایی با هنرهای سنتی 3

آشنایی با هنرهای سنتی 3
Understanding the Arts 3
ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده: دکتر حسین یاوری
تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
شابک: 978-964-7901-47-5
قیمت:پشت جلد

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642