2000سوال چهار گزينه اي اقتصاد خرد

2000سوال چهار گزينه اي اقتصاد خرد

Microeconomic Multiple-Choice Question

نشر: نگاه دانش

مولف:محسن نظری

پیک کتاب ایرانیان


تاریخ انتشار:

شابک: 0-47-7119-964-978

قیمت: پشت جلد

 

2000 سوال چهار گزينه اي اقتصاد كلان

 

2000سوال چهار گزينه اي اقتصاد كلان

  Multiple choice Macroeconomics

نشر: نگاه دانش

مولف:محسن نظری

تاریخ انتشار:۹۲/۰۷/۲۷

شابک: 4-1-91426-964

قیمت: پشت جلد

 

2000سوال چهارگزينه اي تئوري هاي مديريت

 

2000سوال چهارگزينه اي تئوري هاي مديريت

Multiple Choice Management Theories 

نشر: نگاه دانش

مولف:سید محمد رضا ناصرزاده و حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین و بهنام رضایی

تاریخ انتشار:۸۹/۰۲/۰۱

شابک: 3-081-157-964-978

قیمت: پشت جلد

کاوش ارزش

 

کاوش ارزش

Value Research

نشر: نگاه دانش

مولف:کامران جناب و علیرضا اکبری

تاریخ انتشار:۸۶/۰۶/۰۲

شابک: 9789641570011

قیمت: پشت جلد

چگونه استراتژي رقابتي خود را برنامه ريزي كنيد

 

چگونه استراتژي رقابتي خود را برنامه ريزي كنيد

Planing Strategy

مولف:علیرضا امیرکبیری و محمد راد

تاریخ انتشار:۹۱/۰۶/۰۵

شابک: 964-6711-18-9

قیمت: پشت جلد

هنر پرورش خلاقیت

 

هنر پرورش خلاقیت

The Art of Creativity

نشر: نگاه دانش

مولف: محمد ولی پور

تاریخ انتشار: ۹۱/۰۲/۰۱

شابک:  9789641571865

قیمت: پشت جلد

هنر مربیگری

 

هنر مربیگری

The Art of Mentoring

نشر: نگاه دانش

مولف:محمد ولی پور

تاریخ انتشار:۹۱/۰۲/۰۱

شابک: 9789641571872

قیمت: پشت جلد

هنر ارائه موثر

 

هنر ارائه موثر

The Art of Effective Presentation

نشر: نگاه دانش

مولف:محمد ولی پور

تاریخ انتشار:۹۱/۰۲/۰۱

شابک:9789641571858

قیمت: پشت جلد

هميشه حق با مشتري است!

 

هميشه حق با مشتري است!

2!The customer is always right

نشر: نگاه دانش

مولف:میترا صفائیان

تاریخ انتشار:۹۱/۰۴/۲۸

شابک: 978-600-90162-2-8

قیمت: پشت جلد

مدیریت ناب

 

مدیریت ناب

2 Lean Management

نشر: نگاه دانش

مولف:محمدرضا عاطفی و فرهاد مهمان پذیر

تاریخ انتشار:۹۱/۰۶/۱۰

شابک: 964-96075-3-6

قیمت: پشت جلد

ديگر نگران تهيه کتابهاي خود نباشيد
بزرگترين ، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :
درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخي
شما هم مي توانيد تنها با يک تماس کوتاه تلفني به يکي از اعضاء اين موسسه بزرگ بپیونديد
هدف ما جلب رضايت شماست

تلفن تماس : 02166401004
انتقادات و پيشنهادات:09124109642